Ралица Христова –бизнес и личен коуч AMC (IAPC&M)

Управляващ Партньор на Up Skills ООД.

Регионален Директор на Клуб ЕИ – град Варна

Диана Господинова  професионален коуч, бизнес консултант и автор на Коучинг клуб” – програма за личностна трансформация

Регионален Директор на Клуб ЕИ – град Стара Загора

Елис Алисман Мустакли Доктор по педагогическа и възрастова психология, ЮЗУ“Неофит Рилски“, гр.Благоевград

Регионален Директор на Клуб ЕИ – град Благоевград