Трета седмица на Емоционалната Интелигентност
„Емоционалната интелигентност – умна стратегия за устойчивост в работна среда“
8 юни 2020

Втора международна конференция
„Емоционалната интелигентност – умна стратегия за здраве“
29 октомври 2019

Първа международна конференция
„Емоционалната интелигентност – умна стратегия за успех“
15 април 2019