Първа международна конференция
„Емоционалната интелигентност – умна стратегия за успех“
15 април 2019

Втора международна конференция
„Емоционалната интелигентност – умна стратегия за здраве“
29 октомври 2019