Irina Chongarova-Aron PhD

Irina Aron, Ph.D.

Д-р Ирина Чонгарова-Арон

Консултант по междукултурна комуникация, психотерапевт и коуч

Д-р Ирина Чонгарова-Арон е консултант по междукултурна комуникация, психотерапевт и коуч. Тя е лингвист по академично образование. Преди да създаде своята независима консултантска фирма за междукултурна комуникация, тя развива академична кариера като изследовател и преподавател по междукултурна комуникация в Пловдивския университет, България и в международен план. Тя е доцент по междукултурна комуникация.

Интересите й към социокултурните и психолингвистичните аспекти на миграцията я отвеждат в Лондон, където работи по различни проекти в пресечната точка на международната мобилност, езика и социокултурните процеси.

Тя завършва магистърска степен в Центъра за психоаналитични изследвания към Есексския университет, докато се обучава в Tavistock Center в Лондон.

Тя е член на Британската асоциация за консултиране и психотерапия.