Ралица Христова

Ралица Христова –бизнес и личен коуч AMC (IAPC&M)

Управляващ Партньор на Up Skills ООД.

Регионален Директор на Клуб ЕИ – град Варна

Сертифициран експерт по емоционална интелигентност към Mеждународното Общество за Емоционална Интелигентност (ISEI) , Ню Иорк, САЩ и Фондация за развитие на Емоционалната Интелигентност, България; Сертификат No BG-2019-000002 / 18.04.2019г.

Ралица е акредитиран корпоративен коуч, ментор  и треньор, фокусиран върху разгръщане на потенциала на екипа и компанията. Нейната експертиза е корпоративен, екипен и личен коучинг, менторство и супервизия, тренинги в областта на меките умения, изграждане и поддържане на корпоративна  култура, основни коучинг и лидерски умения, водене на Мастърмайнд групи и Мастър класове за ефективно вземане на решения и решаване на казуси.

Тя е икономист по образование с дългогодишен опит на управленски позиции в областта на корабното менажиране, акредитиран мастър коуч към International Authority for Professional Coaching and Mentoring (IACP&M), сертифициран ментор-коуч и асесор към Noble Manhattan Coaching и Senior Executive and Group Power коуч към напредналата коучинг школа Power Coaching with Mind-Kinetics (PСMK). Рали има над 2000 часа работа с индивидуални клиенти и групи.

Ралица е Изпълнителен директор на Коучинг Асоциация България и  част от експертния екип на In Your Hands ООД в периода 2017 – 2019 година.

За Рали, промяната е основен фокус и страст. Клиентите ѝ са различни компании в секторите производство (тежка и лека промишленост), ИТ Технологии, образователен сектор, корабни услуги.

Като Регионален Директор на Клуб ЕИ – гр. Варна , нейната мисия е да привлича професионалисти от различни области, които имат интерес към знанието за емоционалната интелигентност и неговото прилагане в различни професионални области. Особен акцент за нея е приложимостта на емоционалната интелигентност в работата на ИТ специалистите, което оформя и стратегията на Клуб ЕИ – гр. Варна като насочена към разпространение на знания, повишаване на информираността и компетентността на ИТ специалистите в областта на ЕИ, както и извършване на проучвания и разработване на практически инструменти за подпомагане на хората, работещи в тази сфера.

Ралица е инициатор на учредяването на Клуб ЕИ – гр. Варна през юни 2019г, и негов Регионален директор от този момент до сега.

Месечните срещи на Клуб ЕИ – гр. Варна за 2020г. ще се провеждат в четвъртък, в средата на месеца, от 18.30 ч. на адрес:  ул. Радко Димитриев 7, ет.2, офис 4.

Можете да се свържете с Ралица на:

email: r.christova@foundation-ei.com

mob: +359 886 736 772