Сертификационното професионално обучение по емоционална интелигентност 23-25 Юни 2022

23-25 Юни 2022

гр. София

Сертификационното професионално обучение по емоционална интелигентност на две нива се осъществява по авторска програма на д-р Джон Пелиттерри, президент на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ.

Програмата на обучението е съобразена с професионалните и етични статдарти на АРА – American Psychological Association. Програмата е акредитирана от ISEI, адаптирана е за България и се осъществява на български език с водещ  д-р Антонина Кардашева, национален координатор за България към ISEI, учредител и изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност.

Сертификатите дават на участниците международна правоспособност и легитимност да прилагат знание, умения, техники и методи по емоционална интелигентност в разнообразна професионална среда.  Всеки сертификат има уникален номер. Сертификатите се публикуват в регистрите на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност и Международното общество по Емоционална интелигентност.

Дизайнът на обучителните модули съчетава научно-приложни постижения и представя разнообразни подходи, стратегии и методи за развитие на професионалисти в областта на емоционалната интелигентност.

Сертификационното професионално обучение е с гъвкава програма, която се адаптира съобразно вида участници, техните потребности и спецификата на професионалната им област. Въпросите за дискусии, примерите, казусите и активностите в модулите се адаптират, според професионалните интереси на участниците, средата и дейността им, за да отговорят на специфичните нужди на групата.

В програмата на обучението се акцентира върху подобряване и поддържане на общото емоционално здраве на хората, повишаване на тяхното емоционално благополучие, използване на стратегии за управление на различни емоционални реакции в личностен и професионален план.

ПРОГРАМА ЗА ТРИДНЕВНО СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

ПЪРВИ ДЕН – 23.06.2022

СЕРТИФИКАТНО НИВО I 

СЕРТИФИКАТ ЗА НАЧИНАЕЩИ

ВЪВЕДЕНИЕ В НАУКАТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (общ хорариум 6 часа)

Първи модул: История, концептуализация, развитие и актуални проблеми на науката Емоционална интелигентност.

Втори модул: Развитие на емоционалната интелигентност  темата се разглежда през три аспекта – емоционалната интелигентност като личностна черта, способност и компетентност.

ВТОРИ ДЕН – 24.06.2022

СЕРТИФИКАТНО НИВО II

СЕРТИФИКАТ ЗА НАПРЕДНАЛИ

ИЗМЕРВАНЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ И ПРИЛОЖИМОСТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (общ хорариум 12 часа)

Първи модул: Лаборатория 1 – Осъзнаване на динамиката и процесите на многообразието от основни емоции и техните производни, и разнообразни емоционални реакции.

Втори модул: Методи за индивидуално и групово оценяване на емоционалната интелигентност – TEIQue, MSCEIT.

Трети модул: Лаборатория 2 – Изграждане на знания и умения за използване на механизми за емоционално регулиране и практическата им приложимост в професионалната сфера.

ТРЕТИ ДЕН – 25.06.2022

Първи модул: Запознаване със стратегии и техники за приложение на емоционалната интелигентност в различни професионални условия със специален фокус към лидерство, мениджмънт, управление на човешки капитал в бизнес среда.

Втори модул: Работа с реални случаи на участниците по метода EASE.

Трети модул: Разработване на индивидуален план за приложимост на емоционалната интелигентност в професионална среда.

Продължителност на обучението

Тридневно интензивно обучение, като всеки ден работата стартира в 09.00 ч. и приключва до 17.00 ч.

Такса за 1 участник: 1 975 BGN без ДДС с включена такса за метода MSCEIT, резултати и интерпретация.
Таксата се заплаща по банков път.
За повече информация по процеса на сертифициране по емоционална интелигентност, посетете страницата: https://foundation-ei.org/certification/
Записвания на емайл: ceo@foundation-ei.com или като попълните формата тук.