Първа Международна Конференция – „Емоционалната интелигентност – умна стратегия за успех“

На 15 април 2019 г. ще се проведе Първата международна конференция „Emotional Intelligence – Smart strategy for success“, част от Седмицата на емоционалната интелигентност в България. Конференцията се провежда в Хотел Новотел в София, бул. Цариградско шосе 115.

Целта на конференцията е да събере водещи изследователи и учени, които да споделят с професионалисти от бизнес средата в България, актуални международни проучвания и творчески приложения на емоционалната интелигентност, да се обединят научните познания и резултати от изследвания в областта на емоционалната интелигентност, които да са приложими за постигане на бизнес успех и управление на хора в бизнес среда.

Темите на лекторите ще предоставят интересно знание за бизнес средата и са подходящи за бизнес лидери и мениджъри, мениджъри „Човешки ресурси“, управленски консултанти, преподаватели и студенти от академичната област, рекрутъри и специалисти по подбор, консултанти и коучове.

Събитието се организира от Фондация за развитие на емоционалната интелигентност с изпълнителен директор д-р Антонина Кардашева, д.пс.н., и с подкрепата на проф. Константин Петридес, основател на Лондонската психометрична лаборатория и професор по психология и психометрия в University College London (UCL), и д-р Джон Пелитери, президент на Международното общество по емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ, и доцент в Queens College, City University of New York.

Прогамата на конференцията включва презентации за основни и приложни психологически изследвания за Емоционалната интелигентност в следните области:

  • Методология, измерване и оценка на емоционалната интелигентност
  • Бизнес среда и организационно развитие
  • Продажби чрез емоционална интелигентност
  • Неврология и познанието за емоционална интелигентност
  • Консултиране и коучинг
  • Емоционална интелигентност и изкуствен интелект

В програмата на конференцията са предвидени няколко основни презентации от световноизвестни експерти в областта на емоционалната интелигентност и разширени експертни сесии /уъркшоп сесии/, които ще осигурят по-целенасочени и задълбочени дискусии по различни области на изследванията и приложението на емоционалната интелигентност.

Работният език на конференцията е английски. Ще бъде осигурен симултантен превод.

Програма – 15 Aприл 2019

Emotional Intelligence – Smart strategy for success

08:30 – 09:00 Регистрация

09:00 – 09:15 Приветственo слово
Антонина Кардашева, д.пс.н. преподавател в НБУ, основател и изпълнителен директор на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност, България, и национален координатор за България към Международното общество по емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ

09:15 – 14:00 ПАНЕЛ 1 | Научна концептуализация и глобални проучвания за Емоционалната интелигентност

09:15 – 09:35 Мозъкът, умът и Емоционалната интелигентност като способност
Д-р Джон Пелитери, доцент в Куинс Колидж, Градски университет на Ню Йорк, САЩ – Президент на Международното общество за емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ

09:35 – 10:00 Емоционалната интелигентност като личностна черта – смарт стратегия за успех
проф. Константин Петридес, основател на Лондонската психометрична лаборатория и професор по психология и психометрия в University College London (UCL)

10:00 – 10:15 Дискусия с въпроси и отговори

10:15 – 10:30 Кафе пауза

10:30 – 10:45 Емоционалната интелигентност в стратегическото лидерство
проф. Мария Радославова, лектор в Катедрата по Мениджмънт в Бизнес колежа към Калифорнийския университет на Сан Франциско, САЩ

10:45 – 11:00 Мотивация за успех и Емоционална интелигентност при лидерите
Д-р Лусия Паскова,  Катедра по Психология, Факултет по педагогика, Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица, Словакия

11:00 – 11:15 Дискусия с въпроси и отговори

11:15 – 11:30 Емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите
Антонина Кардашева, д.пс.н. преподавател в НБУ, основател и изпълнителен директор на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност, България, и национален координатор за България към Международното общество по емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ, Управляващ директор на Smart Strategies Ltd

11:30 – 11:45 Емоционалната интелигентност в контекста на личностните особености
Гл. Асистент, д-р Лада Калиска, Катедра по Психология, Факултет по педагогика, Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица, Словакия

11:45 – 12:00 Емоционалната интелигентност в контекста на личната отговорност и ангажираност
Д-р Сузана Хейнзова, Катедра по Психология, Факултет по педагогика, Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица, Словакия

12:00 – 12:15 Дискусия с въпроси и отговори

12:15 – 13:15 Обедна почивка

13:15 – 13:30 Функции на невербалната комуникация в пространството при управление на емоциите
Надежда Ванева – комуникационен експерт, управляващ партньор и директор комуникации на агенция 3CON. Журналист, бакалавър „Реклама и визуални комуникации“ НБУ, магистър „Реторика“ СУ, докторант „Невербална комуникация“ към Философски факултет на СУ.

13:30 – 13:45 Емоционалната интелигентност, работна ангажираност и успех в кариерата
Доц. д-р Ергюл Таир, научен секретар, научна област “Човек и общество”, Българска академия на науките, ръководител отдел “Личност и методология на Психологическите измервания”, Институт за изследване на населението и човека – БАН

13:45 – 14:00 Дискусия с въпроси и отговори

14:00 – 16:15 ПАНЕЛ 2 | Приложение на Емоционалната интелигентност в бизнес средата в Бъгария

14:00 – 14:15 Емоционалната интелигентност в управлението на човешки ресурси
Геновева Бакърджиева, управляващ директор на Българска асоциация за управление на хора – резултати от проучване

14:15 – 14:30 Какво ще правиш, ако няма нужда да правиш нищо?
Тодор Колев, управляващ партньор в Cyrillic Ventures

14:30 – 14:45 Когато Емоционалната интелигентност е срещу нас
Методи Коралов, доктор по психология, преподавател в Департамент по когнитивна наука и психология в НБУ

14:45 – 15:00 Дискусия с въпроси и отговори

15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 15:45 “Емоционалната интелигентност в процеса на обучение и развитие”
Драгомира Шулева, треньор, сертифициран консултант по мениджмънт (СМС) и коуч

15:45 – 16:00 Скритата цена на емоцията в процеса по планиране
Ралица Христова, акредитиран мастър коуч,  IACP&M към Нобъл Манхатан Коучинг

16:00 – 16:15 Влияние на Емоционалната интелигентност върху процеса на продажба
Георги Христулев, директор на Web Direct, коуч по продажби

16:15 – 16:30 Финална дискусия

16:30 – 17:00 Закриване на конференцията

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и лекторите на събитието

Регистрация

250 лева Стандартна цена – конференция след 25.02.2019
380 лева Обучение I-во ниво
125 лева Студенти (отстъпка 50%) – конференция
590 лева Обучение II-ро ниво
940 лева Обучение I-во и II-ро ниво
1080 лева Пакет конференция и обучение I-во и II-ро ниво
1120 лева ПАКЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ I-ВО И II-РО НИВО И ВЕЧЕРЯ С ЛЕКТОРИ

Закупуване на билети по банков път

Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG56FINV91501017273426 BGN
SWIFT: FINVBGSF

Моля посочете точното основание за таксата, която превеждате.