Анелия Горгорова

Анелия Горгорова

Предприемач. Мечтател. Създател и събирач на съдържание и смисъл. 

www.casusfutura.com 

Образование: СУ Св. Климент Охридски клинична и трудово-организационна психология 

Създател на Key Success Indicators, Creative Development Solutions, Casus Futura

Омъжена с 2 деца 

Опит: 

С над 18 години професионален опит, от които 8 в стратегически корпоративен HR в бързо разрастващи се и преструктуриращи се бизнеси. Управлявала е предизвикателни професионални проекти по създаване на секторни компетентностни модели, организационни оптимизации и промени, системи за оценка на представянето и лидерско развитие. Създател и лектор на обучения и семинари на теми в комуникации, личностно развитие, Стратегически HR, 13 стъпки за успешен подбор,   Мениджърски умения, Открий и развий лидерския си потенциал, Хапчета за лечение на токсични култури, Програми за превенция и справяне със стреса и професионалното прегаряне и др. 6 години член на УС на БАУХ, отговарящ за развитие и внедряване на Сертификационна програма за специалисти по управление на човешките ресурси. В момента член на Контролен съвет на БАУХ. 

Изследователски проекти:

Работи по свои изследователски проекти в управление на токсични култури,   обвързаност на нива на стрес с корпоративно поведение и стратегии за справяне с професионално прегаряне. . 

Любими проекти: 

  • Войната на професионалното прегаряне, 
  • Global Leadership Summit Conference, 
  • Top Leadership Camp, 
  • Recruitment Trends – Business Opportunities & Challenges Conference,
  • Employee Healthcare, Wellness & Benefits Summit