За фондацията

Фондация за развитие на Емоционалната интелигентост (ФРЕИ)

 

          Мисията на Фондацията е да насърчава развитието, научните изследвания и прилагането на Емоционалната интелигентност във всички социални области и професионална практик в България и извън страната.

Емоционалната интелигентност, като наука за познанието на човешките емоции и процесите за емоционална регулация, има отношение към възприятията за щастие, оптимизъм, благополучие, готовност към промяна, позитивни нагласи към нови бизнес предизвикателства, асертивност, адаптивност и професионална ангажираност.

          

        Визията на Фондацията е да създаде форум за обмен на знания между учени с международен принос в областта на Емоционалната интелигентност, експерти, треньори по личностни умения, обучители, медиатори и фасилитатори. Стремежът на нашата общност от професионалисти е да подкрепя научно изследователската и приложна дейност в България и извън нея, като подготвя лидери и мениджъри да управляват успешно бизнес екипите си чрез познаване на човешката емоционална регулация, схемите на мислене и рационализиране в различни бизнес условия.

           

         Учредена през януари 2019 година, ФРЕИ много бързо разви идеите си и постигна първите успехи. Още през първата година:

  • проведохме Първа международна конференция по Емоционална интелигентност, на която бяха изнесени 16 презентации от международни и български експерти.
  • осъществихме първото професионално сертификационно обучение, на което 17 български експерти бяха обучени и получиха Сертификат по Емоционална интелигентност, акредитиран от Международното общество по Емоционална интелигентност /ISEI/, Ню Йорк, САЩ, http://www.emotionalintelligencesociety.org
  • активно се развихме и локални центрове, като до този момент са учредени Клубове по Емоционална интелигентност в София, Варна, Пловдив, Благоевград, Козлодуй, Стара Загора и продължават да се отварят нови центрове.