Консултативен съвет

Основател и Изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност.
Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd.
Национален координатор за България към Международното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, Сащ (ISEI)

Проф. Мария Радославова Maria Radoslavova

Преподавател във Факултета по мениджмънт, College of Business, San Francisco State University, САЩ

Независим изследовател към Фондация за развитие на емоционалната интелигентност в България.