Проекти

Проект EIVET Емоционална интелигентност за по-ефективен процес на обучение Newsletter 3

През февруари 2023 г. първите Краткотрайни обучения по емоционална интелигентност за VET центрове се проведе в София (България). Организира се от Фондация за развитие на емоционалната интелигентност София.

Участниците в обучението бяха експертите от страните партньори на международния проект: Fondazione Luigi Clerici (Италия), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Словакия), Technical Training Bulgaria Ltd (България), Mesogeiako ekpaideftiko kentro – m.e.k. център за обучение през целия живот ниво ii s.a. (Гърция).

Целта на обучението беше да се валидират програмните модули, създадени в рамките на интелектуалния резултат 1 на проекта, и да се подобрят ЕИ компетенциите на участниците. В разработването на модулите за обучение бяха включени всички партньори по проекта според техния опит. Те създадоха такси за обучение и дадоха идеи за упражнения за всяка тема.

Към пълното описание.

 

Проект EIVET Емоционална интелигентност за по-ефективен процес на обучение Newsletter 2

Тази есен анализът на полуструктурираните интервюта, който е част от PR1 – Изграждане на методология на преподаване по EI, обучителни материали и инструкции, които ще подпомогнат учебния процес и доставчиците на обучение в центрове за професионално обучение, центрове за социална подкрепа, социални предприятия, подкрепа на бизнес организации или други, в процеса на организиране и провеждане на обучението – е окончателно сключен. Интервютата, базирани на насоки за прилагане на структурирани и полуструктурирани интервюта и въпросници, се проведоха през летните месеци и бяха насочени към идентифициране на контекста на обучение, нуждите и групите на обучаемите според мненията на обучители и обучаеми във всяка от четирите страни партньори.

Към пълното описание.

 

Проект EIVET Емоционална интелигентност за по-ефективен процес на обучение

С първото събитие по проекта, организирано онлайн от Организация „Технически обучение” (България) през февруари стартираха дейностите по проект „EIVET Емоционална интелигентност за по-ефективен процес на обучение” с референтен номер 2021-1-BG01-KA220-ADU-000033724. Основната цел на проекта е да подобри наличието на висококачествени възможности за обучение за възрастни чрез интегриране на науката и методологията на емоционална интелигентност /ЕИ/ в процеса на обучение, за да подпомогне и подобри ефективността и успеха след обучението на обучаемите и следователно да преодолее ефектите, свързани с безработицата, засилени от икономическата и финансова криза, пред която е изправен ЕС след COVID-19.

Към пълното описание.

Проект 2020-2021

Проект 2020-2021 е насочен към младите таланти, бъдещите ръководители и сътрудници на успешните бизнес компании.
Целта ни е постигане на трайни връзки между бизнес и образование, чрез развитие на емоционалната интелигентност.
Проект 2020-2021 ще предостави възможност за обучение и развитие на емоционалната интелигентност на изявени и талантливи ученици в областта на STEM образованието с цел постигане на устойчиви взаимодействиа между със своите бъдещи работодатели и успешната профсионална и социална реализация.
Чрез открития дарителски фонд, проектът има за цел набиране на финансови средства за подкрепа на талантливи ученици развиващи се успешно в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката.
Към пълното описание.