Новини

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ТРЕТАТА СЕДМИЦА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, СОФИЯ, 29.10 – 01.11.2019

Екипът на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност има удоволствието да Ви покани да участвате в Седмицата на Емоционалната интелигентност в България “Emotional Intelligence – Smart Strategy for Resilience at Work”, която ще се проведе в периода от 08.06 до 12.06.2020 г. и включва няколко виртуални събития.

В период на нова социална реалност и динамична промяна, преструктуриране на бизнес отношения и процеси, дистанционно онлайн работно място, интензивни лични преживявания и повишена чувствителност към социална отговорност, събитията в Седмицата на Емоционалната интелигентност ще бъдат посветени на връзката между емоционалната интелигентност и умението устойчивост.

Устойчивостта дава възможност на отделната личност, на екипите и лидерите в организациите да отстояват на непредсказуеми промени и силно стресиращи фактори от средата.

Формулата за бизнес успех през последните три месеца рязко се промени! Ако доскоро приемахме, че тя се свързва с планираност на процеси, срокове, отчетност, или постигане на дългосрочни цели, то днес бизнес успехите са резултат от емоционална устойчивост, гъвкавост в управлението и адаптивност на хората в организациите.

Събитията в Седмицата на Емоционалната интелигентност са съобразени с новите условия на онлайн присъственост и обучение. Ще стартираме на 08.06 с две уебинарни сесии с гост-лектори двама световно признати експерта в областта на Емоционалната интелигентност – д-р Дейвид Карузо, съавтор на метода за изследване на емоционалната интелигентност MSCEIT, член на УС на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI), преподавател в Университета Йейл и д-р Джон Пеллиттери, Президент и съосновател на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI) и преподавател в Градски университет в Ню Йорк, САЩ.

Като участници в уебинарите ще имате привилегията да се включите във виртуална лаборатория по изграждане на устойчивост в работна среда. Ще се запознаете с нови практически приложими методи за адаптация към професионалната кариера, споделени от д-р Джон Пеллиттери. Чрез „уроците“ за лидери на д-р Дейвид Карузо за решаване на предизвикателства чрез емоционална интелигентност ще надградите уменията си да водите бизнеса си и хората към устойчивост, адаптивност и развитие в условия на динамични промени.

В периода от 09.06. до 12.06.2020 ще се проведе четиридневно Сертификационно професионално обучение на две нива по Емоционална интелигентност с водещ д-р Джон Пеллиттери. Програмата на обучението ще предостави на участниците експертно знание по емпирично-базирани резултати за Емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането й във всички сфери на социалния живот. Сертификатите ще дадат легитимност и възможност на участниците да развият и прилагат знания по Емоционална интелигентност в разнообразна работна среда и условия.

Екипът на Фондацията има изключителен респект към всички хора, които оценяват, че най-ценният им ресурс е психичното здраве и знаят, че Емоционалната интелигентност е формула за постигане на устойчивост при промени, професионална адаптация и кариерно благополучие!

Включете се в Седмица на Емоционалната интелигентност, организирана от Фондация за развитие на Емоционална интелигентност и заедно с нас преживейте неповторими моменти и научете повече за науката за Емоционалната интелигентност!

Повече за Фондацията и за Конференцията можете да видите:
– на сайта ни https://foundation-ei.org
 – на нашите страници във Фейсбук и Линкедин

https://web.facebook.com/foundation.ei.bulgaria/;
https://www.linkedin.com/in/antonina-kardasheva-phd-dsc-88b5b618/

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ВТОРАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, 29.10.2019

На 29.10.2019г. в гр. София ще се проведе Втората Международна Конференция по Емоционална интелигентност на тема: „Emotional Intelligence – Smart Strategy for Health“ .

Конференцията се организира от Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност. Създадена през Април 2019г. от Д-р Антонина Кардашева, д.пс.н. , фондацията цели да обедини професионалисти и експерти от различни области на науката и практиката, които имат интерес към емоционалната интелигентност и искат да подпомагат развитието на знанието за емоциите. 

Мисията на Фондацията е да подкрепя и насърчава развитието на теорията, научните изследвания и много мащабно – приложимостта на емоционалната интелигентност във всички социални области и професионална практика. Също така – да бъде партньор на всеки, който иска да се развива и израства! Фондацията развива активна дейсност в няколко направления – научна и изследователска, практическа в подкрепа на различни социално значими дейности като психопрофилактика, образование, менторство и коучинг, както и методологическа подкрепа в приложения на емоционалната интелигентност в бизнес среда.

Лектори на Втората международна конференция ще бъдат учени и практици, мислещи за значението на емоционалната интелигентност за здравето на хората. Всички те, ще споделят опит и стратегии за  приложение на емоционалната интелигентност за превенция на заболявания и поддържане на желания от всеки човек здравен статус!

Основни теми на Конференцията са: Емоционална интелигентност и Епигенетика; Емоционална интелигентност и психосоматика; Емоционална интелигентност, стрес и бърнаут; Емоционална интелигентност и красота; Емоционална интелигентност и стратегии за здраве.

Лектори на Конференцията ще са учени като Доц. Д-р Джон Пеллиттери, Съосновател и Президент на Meждународното общество по емоционална Интелигентност (ISEI, New York, USA); Д-р Антонина Кардашева, Основател и Изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентности и Национален координатор за България към Международното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ, както и Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd; Проф. Иванка Марвудиева, преподавател в СУ по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността;Доц. Д-р Милена Георгиева от Института по Молекулярна биология към БАН и др.

Повече за Фондацията и за Конференцията можете да видите:
 – на сайта ни https://foundation-ei.org
 – на нашите страници във Фейсбук и Линкедин

https://web.facebook.com/foundation.ei.bulgaria/;
https://www.linkedin.com/in/antonina-kardasheva-phd-dsc-88b5b618/

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕДМИЦА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, СОФИЯ, 29.10 – 01.11.2019

  Есенната Седмица на Емоционалната интелигентност, организирана от Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност ще се проведе в периода от 29.10 до 01.11.2019 г. в София. Създадена през април 2019г. от д-р Антонина Кардашева, д.пс.н., фондацията цели да обедини професионалисти и експерти от различни области на науката и практиката, които имат интерес към емоционалната интелигентност и искат да подпомагат развитието на знанието за емоциите. 

  Мисията на Фондацията е да подкрепя и насърчава развитието на теорията, научните изследвания и много мащабно – приложимостта на емоционалната интелигентност във всички социални области и професионална практика. Също така – да бъде партньор на всеки, който иска да се развива и израства! Фондацията развива активна дейсност в няколко направления – научна и изследователска, практическа в подкрепа на различни социално значими дейности като психопрофилактика, образование, менторство и коучинг, както и методологическа подкрепа в приложения на емоционалната интелигентност в бизнес среда.

  Събитията в Седмицата на Емоционалната интелигентност – Втора международна конференция на тема „Emotional Intelligence – Smart strategy for Health” ще се проведе на 29.10.2019 г. в София, Зала 7 на НДК и тридневно Сертификационно професионално обучение в периода от 30.10 до 01.11.2019 г. ще се проведе в зала „Перла“ в Хотел „Даунтаун“, София.

  Екипът на Фондацията има изключителен респект към всички хора, които оценяват, че най-ценният им ресурс е ЗДРАВЕТО и знаят, че Емоционалната интелигентност е рецептата за психично и физиологично здраве. Емоционалната интелигентност е „лекарството“ за поддържане на здравословна връзка със средата и устойчиво благополучие! 

  Темите в програмата на конференцията са структурирани в пет панела, разглеждащи връзката между емоционалната интелигентност с епигенетиката, психосоматиката, красотата, стрес и бърнаут, стратегии за здраве. Различни лектори от България и чужбина ще представят своя новаторски принос към значимата връзка между Емоционалната интелигентост и храненето, ендокринни заболявания и стерилитет, породени от емоционални проблеми и нарушен здравен статус. 

  Програмата на обучението, 30.10 – 01.11.2019г. ще предостави на участниците експертно знание по емпирично-базирани резултати за Емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането й във всички сфери на социалния живот. Сертификатите ще дадат легитимност и възможност на участниците да развият и прилагат знания по Емоционална интелигентност в разнообразна работна среда и условия. 

Фондация за рязвитие на Емоционалната интелигентност има сключено споразумение за професионално партньорство с Международното общество по Емоционална интелигентност /ISEI/, Ню Йорк, САЩ. С подкрепата и съдействието на президента на ISEI доц. д-р Джон Пелитери се осъществяват обученията и в България, чиито сертификати са международно признати. Ценното в този вид обучения е, че всеки професионалист, след приключване на трето сертификационно ниво, може да  използва международният сертификат в целия свят, защото е издаден от борда на ISEI, на базата на акредитирана обучителна програма към ISEI.

  Повече за Фондацията и за събитията в Седмицата на Емоционалната интелигентност, можете да видите:

 – на сайта ни https://foundation-ei.org
 – на нашите страници във Фейсбук и Линкедин

https://web.facebook.com/foundation.ei.bulgaria/;
https://www.linkedin.com/in/antonina-kardasheva-phd-dsc-88b5b618/

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, СОФИЯ, 30.10 – 01.11, ХОТЕЛ ДАУНТАУН

Какво е Емоционална интелигентност? Вярваме, че знаем до момента, в който ни помолят да дадем определение. Тогава се замисляме и разбираме, че емоционалната интелигентност е много повече от това човек да може да идентифицира чувствата си и да разбира емоционалната си реакция.

Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност, която е създадена през Април 2019г. от Д-р Антонина Кардашева, д.пс.н., е алианс на експертно знание в областта на емоционалната интелигентност и център за образование и обучение по емоционална интелигентност. За втори път през 2019г. – световната година на Емоционалната интелигентност – в София ще се проведе Седмица на Емоционалната интелигентност. В периода 29 октомври – 1 ноември, Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност ще проведе две значими събития – Втора Международна Конференция на тема „“Emotional Intelligence – Smart Strategy for Health“, и Сертификационно професионално обучение по Емоционална интелигентност на две нива.

Сертификационното обучение се провежда от доц. д-р Джон Пеллиттери, Президент на Международното общество по Емоционална интелигентност /ISEI/, Ню Йорк, САЩ. Обучителната програма е акредитирана към ISEI. След успешно преминаване на обучението се издава международно признат сертификат, валидиран от борда на ISEI. Членове в Консултативния борд на ISEI са John D. Mayer, University of New Hampshire, Peter Salovey, Yale University, David Caruso, EI Skills Group и много други световно известни създатели на методи за изследване на емоционалната интелигентност. Сертификатите ще дадат легитимност и възможност на участниците да развият и прилагат знания по Емоционална интелигентност в разнообразна работна среда и условия. Сключеното между Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност и Международното общество по Емоционална интелигентност /ISEI/, Ню Йорк, САЩ споразумение за професионално партньорство е още един гарант за научната стойност на знанията в областта на емоционална интелигентност и устойчивостта при популяризиране на резултатите от международни научни изследвания, предоставяни от Фондацията.

Програмата на обучението ще предостави на участниците експертно знание по емпирично-базирани резултати за Емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането й във всички сфери на социалния живот. Целта е експертно, професионално и чрез единни стандарти да се развива и разпространява концептуалното познание за Емоционална интелигентност и да се прилага професионално в максимално много области на практиката. Дизайнът на уебинарните сесии е конструиран и предназначен за професионалисти с основни и надградени познания по Емоционална интелигентност. Участниците ще имат възможност да изследват нивото на своята Емоционална интелигентност чрез световно признат метод за изследване като част от процеса на обучение.

Обучението е подходящо за професионалисти в областта на:

а) образование и обучение

б) психично здраве / консултиране / терапия

в) организационни консултации / коучинг / управление.

г) управление на бизнеса / лидерство / мениджмънт / човешки капитал и отношения

д) професионалисти в центрове за подбор и оценяване

Обучението е в периода от 30.10 до 01.11. 2019г. в София.

За повече информация и записване

https://foundation-ei.org/emotional-intelligence/#week