Регистър

Регистър на сертифицираните специалисти по емоционална интелигентност към Фондация за развитие на емоционалната интелигентност.

1. Антонина Кардашева

BG-2019-000001

L1, L2, L3

България

2. Ралица Христова

BG-2019-000002

L1, L2

България

3. Сениха Рюстем

BG-2019-000003

L1, L2

България

4. Иван Мирчев

BG-2019-000004

L1, L2

България

5. Александрина Величкова

BG-2019-000005

L1, L2

България

6. Ана Палашева

BG-2019-000006

L1, L2

България

7. Анна Кръстева

BG-2019-000007

L1, L2

България

8. Драгомира Шулева

BG-2019-000008

L1, L2

България

9. Евгения Георгиева

BG-2019-000009

L1, L2

България

10. Галина Рупчанска

BG-2019-000010

L1, L2

България

11. Мария Белопитова

BG-2019-000011

L1, L2

България

12. Пук Хулбърг

BG-2019-000012

L1, L2

Катар

13. Силвия Трифонова

BG-2019-000013

L1, L2

България

14. Цветелина Гюрова

BG-2019-000014

L1, L2

България

15. Явор Николов

BG-2019-000015

L1, L2

България

16. Атанас Гогов

BG-2019-000016

L1, L2

България

17. Нели Петкова

BG-2019-000017

L1, L2

България

18. Диана Господинова

BG-2019-000018

L1, L2

България

19. Марияна Карагьозова

BG-2019-000019

L1, L2

България

20. Елис Мустакли

BG-2019-000020

L1, L2

България

21. София Йорданова

BG-2019-000021

L1, L2

България

22. Реджина Понсес

BG-2019-000022

L1, L2

Португалия

23. Лиляна Понсес

BG-2019-000023

L1, L2

Португалия

24. Сандра Корради

BG-2019-000024

L1, L2

Италия

25. Ирина Арон

BG-2019-000025

L1, L2

Англия

26. Милена Петкова

BG-2019-000026

L1, L2

България

27.  Мирослава Хаджийска

BG-2019-000027

L1, L2

България

28. Данка Пергелова

BG-2019-000028

L1, L2

България

29. Александра Павлова

BG-2019-000029

L1, L2

България

30. Анелия Маслинкова

BG-2019-000030

L1, L2

България

31. Даниела Маркова

BG-2019-000031

L1, L2

България

32. Емилия Кърджилова

BG-2019-000032

L1, L2

България

33. Гергана Мантаркова

BG-2020-000033

L1, L2

България

34. Цвета Павлова

BG-2020-000034

L1, L2

България

35. Зоница Маркова

BG-2020-000035

L1, L2

България

36. Даниел Марков

BG-2020-000036/27.09.2020

L1, L2

България

37. Йордана Димитрова

BG-2020-000037/20.11.2020

L1, L2

България

38. Ивелина Рускова

BG-2020-000038/20.11.2020

L1, L2

България

39. Михаил Ангелов

BG-2020-000039/20.11.2020

L1, L2

България

40. Екатерина Цопанова

BG-2020-000040/20.11.2020

L1, L2

България

41. Боряна Мургина

BG-2021-000041/22.01.2021

L1, L2

България

42. Диана Малешкова

BG-2021-000042/22.01.2021

L1, L2

България

43. Галя Менова

BG-2021-000043/12.03.2021

L1, L2

България

44. Антоанет Жекова

BG-2021-000044/12.03.2021

L1, L2

България

45. Юлия Алкова

BG-2021-000045/12.03.2021

L1, L2

България

46. Боряна Христова

BG-2021-000056/13.08.2021

L1, L2

България

47. Васка Бакларова

BG-2021-000057/13.08.2021

L1, L2

България

48. Паулина Чотрова

BG-2021-000058/13.08.2021

L1, L2

България

49. Paraschkeva Woloszyn

BG-2021-000059/25.09.2021

L1, L2

Австрия

50. Снежина Иванова

BG-2021-000060/10.10.2021

L1, L2

България

51. Кристалина Бороджиева

BG-2021-000061/10.10.2021

L1, L2

България

52. Петя Данева

BG-2021-000062/10.10.2021

L1, L2

България

53. Бистра Йорданова

BG-2021-000063/10.10.2021

L1, L2

България

54. Венцислава Димитрова

BG-2021-000064/10.10.2021

L1, L2

България

55. Яна Илиева

BG-2021-000065/10.10.2021

L1, L2

България

56. Веселина Янкова

BG-2021-000066/10.10.2021

L1, L2

България

57. Ваня Кафтанова

BG-2021-000067/27.10.2021

L1, L2

България

58. Детелина Гаджева

№ BG-2022-000068/18.02.2022

L1, L2

България

59. Валентин Василев

BG-2022-000069/18.02.2022

L1, L2

България

60. Красимира Георгиева

BG-2022-000070/03.11.2022

L1, L2

България

61. Данаил Божилов

BG-2022-000071/03.11.2022

L1, L2

България

62. Мария Радославова

BG-2022-000072/03.11.2022

L1, L2

България

63. Невена Базарова

BG-2023-000073/28.04.2023

L1, L2

България

64. Анастасия Дестанова

Rec. № BG-2024-000075/27.01.2024

L1, L2

България

65. Александър Костадинов

Rec. № BG-2024-000074/27.01.2024

L1, L2

България

66. Деница Люнчева

Rec. № BG-2024-000076/27.01.2024

L1, L2

България

67. Мария Вълева

Rec. № BG-2024-000077/27.01.2024

L1, L2

България

68. Росица Колева

Rec. № BG-2024-000078/27.01.2024

L1, L2

България