Регистър на сертифицираните специалисти по емоционална интелигентност към Фондация за развитие на емоционалната интелигентност.

Име

Сертификат номер

Ниво

Държава

Антонина Кардашева

BG-2019-000001

L1, L2, L3

България

Ралица Христова

BG-2019-000002

L1, L2

България

Сениха Рюстем

BG-2019-000003

L1, L2

България

Иван Мирчев

BG-2019-000004

L1, L2

България

Александрина Величкова

BG-2019-000005

L1, L2

България

Ана Палашева

BG-2019-000006

L1, L2

България

Анна Кръстева

BG-2019-000007

L1, L2

България

Драгомира Шулева

BG-2019-000008

L1, L2

България

Евгения Георгиева

BG-2019-000009

L1, L2

България

Галина Рупчанска

BG-2019-000010

L1, L2

България

Мария Белопитова

BG-2019-000011

L1, L2

България

Пук Хулбърг

BG-2019-000012

L1, L2

Катар

Силвия Трифонова

BG-2019-000013

L1, L2

България

Цветелина Гюрова

BG-2019-000014

L1, L2

България

Явор Николов

BG-2019-000015

L1, L2, студент L3

България

Атанас Гогов

BG-2019-000016

L1, L2

България

Нели Петкова

BG-2019-000017

L1, L2

България

Диана Господинова

BG-2019-000018

L1, L2

България

Марияна Карагьозова

BG-2019-000019

L1, L2

България

Елис Мустакли

BG-2019-000020

L1, L2

България

София Йорданова

BG-2019-000021

L1, L2

България

Реджина Понсес

BG-2019-000022

L1, L2

Португалия

Лиляна Понсес

BG-2019-000023

L1, L2

Португалия

Сандра Корради

BG-2019-000024

L1, L2

Италия

Ирина Арон

BG-2019-000025

L1, L2

Англия

Милена Петкова

BG-2019-000026

L1, L2

България

Мирослава Хаджийска

BG-2019-000027

L1, L2

България

Данка Пергелова

BG-2019-000028

L1, L2

България

Александра Павлова

BG-2019-000029

L1, L2, студент L3

България

Анелия Маслинкова

BG-2019-000030

L1, L2

България

Даниела Маркова

BG-2019-000031

L1, L2

България

Емилия Кърджилова

BG-2019-000032

L1, L2, студент L3

България

Гергана Мантаркова

BG-2020-000033

L1, L2

България

Цвета Павлова

BG-2020-000034

L1, L2

България

Зоница Маркова

BG-2020-000035

L1, L2

България

Даниел Марков

BG-2020-000036/27.09.2020

L1, L2

България

Йордана Димитрова

BG-2020-000037/20.11.2020

L1, L2

България

Ивелина Рускова

BG-2020-000038/20.11.2020

L1, L2

България

Михаил Ангелов

BG-2020-000039/20.11.2020

L1, L2

България

Екатерина Цопанова

BG-2020-000040/20.11.2020

L1, L2

България

Боряна Мургина

BG-2021-000041/22.01.2021

L1, L2

България

Диана Малешкова

BG-2021-000042/22.01.2021

L1, L2

България

Галя Менова

BG-2021-000043/12.03.2021

L1, L2

България

Антоанет Жекова

BG-2021-000044/12.03.2021

L1, L2

България

Юлия Алкова

BG-2021-000045/12.03.2021

L1, L2

България

Боряна Христова

BG-2021-000056/13.08.2021

L1, L2

България

Васка Бакларова

BG-2021-000057/13.08.2021

L1, L2

България

Паулина Чотрова

BG-2021-000058/13.08.2021

L1, L2

България

Paraschkeva Woloszyn

BG-2021-000059/25.09.2021

Австрия

Снежина Иванова

BG-2021-000060/10.10.2021

L1, L2

България

Кристалина Бороджиева

BG-2021-000061/10.10.2021

L1, L2

България

Петя Данева

BG-2021-000062/10.10.2021

L1, L2

България

Бистра Йорданова

BG-2021-000063/10.10.2021

L1, L2

България

Венцислава Димитрова

BG-2021-000064/10.10.2021

L1, L2

България

Яна Илиева

BG-2021-000065/10.10.2021

L1, L2

България

Веселина Янкова

BG-2021-000066/10.10.2021

L1, L2

България

Ваня Кафтанова

BG-2021-000067/27.10.2021

L1, L2

България

Детелина Гаджева

№ BG-2022-000068/18.02.2022

L1, L2

България

Валентин Василев

BG-2022-000069/18.02.2022

L1, L2

България