Книги

Фондация за развитие на емоционалната интелигентност – България е регистриран издател. Печатните издания са в областта на емоционалната интелигентност и включват както авторски публикации, така и преводи на книги.