Доц. д-р Илия Маринов

Доц. д-р Илия Маринов

Доц. д-р Илия Маринов, д.м. е началник на Лабораторията по психично здраве и превенция към Военномедицинска академия. Има над 25 годишен опит в областта на промоцията на психичното здраве и превенцията на психичните разстройства в армейска среда и над 90 публикации в тази област. Неговите научни интереси са в областта на военната психология, превенция на професионален и посттравматичен стрес, лидерство във военната организация, организационно консултиране, мениджмънт на човешките ресурси.

През 2019г. излиза неговата монография „Психични синдроми при военни конфликти и резилианс в армейска среда“.