Д-р Антонина Кардашева

Д-р Антонина Кардашева

Основател и Изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност

Управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd.

Национален координатор за България към Международното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, Сащ (ISEI).

Хоноруван преподавател в Нов Български Университет, София, България. Има 12 години преподавателска дейност във Варненския свободен университет и 2 години в Casa College, Cyprus.

Провеждала е обучения в продължение на 3 години в академични общности в Хюстън, САЩ, по различни теми – „Психология на парите“, „Психология за родители“, „Омагьосания кръг в детството“.

В практиката си, извън дейността по обучения, психотерапия, коучинг и менторство в сферата на емоционална интелигентност, д-р Кардашева е сертифициран управленски консултант (СМС) в областта на човешките ресурси, член е на УС на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) и на Комисия по обучение и сертифициране към БАУКО.

Д-р Антонина Кардашева е Доктор на психологическите науки, сертифициран управленски консултант /СМС/, дипломиран психолог и психотерапевт, и дипломиран лайф и екзекютив коуч – PCD/NMC.

В професионалната си практика, Д-р Кардашева работи като HR консултант по стратегическо управление, треньор по групово-динамичен тренинг и меки умения, организационно поведение и управление на лични емоционални инвестиции.

Като изследовател, тя стандартизира, верифицира и адаптира за България метода за Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue) и е една от световните изследователи в тази област.

Д-р Антонина Кардашева е автор на учебни пособия и няколко монографии, между които: “Психология за родители” – две издания и “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”.

Д-р Кардашева работи и има публикувани статии и научни доклади в областта на бизнес консултирането, психология на детското развитие и девиантното поведение, психодиагностика на личността, семейна психотерапия и консултиране, Емоционална интелигентност.

Тя има богата академична преподавателска дейност, международно признат изследователски опит в областта на емоционалната интелигентност. Нейната експертиза се допълва и от авторството на няколко монографии и стотици научни доклади, бизнес консултанска и психотерапевтична практика.