Assoc. Prof. Anna Kravtcova, Ph.D.

Assoc. Prof. Anna Kravtcova Ph.D.

Доц. Анна Кравцова, Ph.D.

Regional director Thailand of the International Society of emotional intelligence (ISEI)

Доц. Анна Кравцова е доктор по социално-организационна психология, доцент, регионален директор на Тайланд на Международното общество за емоционална интелигентност (ISEI), управляващ партньор на Лаборатория за HR технологии (LabHR), лектор на TEDx.