СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

27 – 29 януари 2021

Сертификационното професионално обучение по емоционална интелигентност на две нива се осъществява по авторска програма на д-р Джон Пелиттерри, президент на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ. Програмата на обучението е съобразена с професионалните и етични статдарти на АРА – American Psychological Association. Програмата е акредитирана от ISEI и вече се предлага на български език с водещ  д-р Антонина Кардашева, национален координатор за България към ISEI, учредител и изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност.

Сертификатът дава на участника международна легитимност да прилага знание, умения, техники и методи по емоционална интелигентност в разнообразна професионална среда.  Всеки сертификат има уникален номер и се публикува в регистрите на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност и Международното общество по Емоционална интелигентност.

Дизайнът на обучителните модули съчетава научно-приложни постижения и представя разнообразни подходи, стратегии и методи за развитие на професионалисти в областта на емоционалната интелигентност. 

Сертификационното професионално обучение е с гъвкава програма, която се адаптира съобразно участника, неговите потребности и спецификата на професионалната му област. Въпросите за дискусии, примерите, казусите и активностите в модулите се адаптират според професионалните интереси на участника, средата и дейността му.

В програмата на обучението се акцентира върху подобряване и поддържане на общото емоционално здраве, повишаване на емоционално благополучие, използване на стратегии за управление на стреса.

ПРОГРАМА ЗА ТРИДНЕВНОТО СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Първи ден – 27.01.2021

СЕРТИФИКАТНО НИВО I  

СЕРТИФИКАТ ЗА НАЧИНАЕЩИ

ВЪВЕДЕНИЕ В НАУКАТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (общ хорариум 6 часа)

Първи модул: История, развитие и актуални проблеми на науката Емоционална интелигентност 

Втори модул: Развитие на емоционална интелигентност  като личностна черта, способност и компетентност

Втори ден 28.01.2021

СЕРТИФИКАТНО НИВО II 

СЕРТИФИКАТ ЗА НАПРЕДНАЛИ

ИЗМЕРВАНЕ И ПРИЛОЖИМОСТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (ХОРАРИУМ 12 ЧАСА)

Първи модул: Лаборатория за емоционално осъзнаване – 1

Втори модул: Методи за оценяване на емоционалната интелигентност за индивиди и групи 

Трети модул: Лаборатория за емоционално осъзнаване – 2

Трети ден 29.01.2021

Първи модул: Стратегии и методология за приложение на емоционалната интелигентност в различни професионални условия

Втори модул: Работа със случаи по метода EASE

Трети модул: Разработване на индивидуален план за приложимост на емоционалната интелигентност в професионална среда

Продължителност на обучението – всеки ден от 09.00 ч. до 17.00 ч

Такса участие: 2 000 USD с включена такса за метода MSCEIT, резултати и интерпретация ще бъде споделена онлайн от д-р Джон Пелиттерри 

Таксата се заплаща по банков път:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност

IBAN: BG56FINV91501017273426 BGN

SWIFT: FINVBGSF

Основание: Участие в сертификационно обучение по ЕИ

За повече информация по процеса на сертифициране по емоционална интелигентност, посетете сайта ни: https://foundation-ei.org/certification/

За записвания, моля пишете на емайл: ceo@foundation-ei.com