СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ГРУПОВО ДВУЕЗИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

08 – 10.01.2021

Сертификационното професионално обучение по емоционална интелигентност на две нива се осъществява по авторска програма на д-р Джон Пелиттерри, президент на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ. Програмата на обучението е съобразена с професионалните и етични статдарти на АРА – American Psychological Association.

Програмата е акредитирана от ISEI и вече се предлага с двама водещи – на български език с водещ д-р Антонина Кардашева, национален координатор за България към ISEI, учредител и изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност и на английски език с възможност за включване в американска група участници с водещ д-р Джон Пелиттерри.

Сертификатът дава на участника международна легитимност да прилага знание, умения, техники и методи по емоционална интелигентност в разнообразна професионална среда.  Всеки сертификат има уникален номер и се публикува в регистрите на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност и Международното общество по Емоционална интелигентност.

Дизайнът на обучителните модули съчетава научно-приложни постижения и представя разнообразни подходи, стратегии и методи за развитие на професионалисти в областта на емоционалната интелигентност. 

Сертификационното професионално обучение е с гъвкава програма, която се адаптира съобразно участника, неговите потребности и спецификата на професионалната му област. Въпросите за дискусии, примерите, казусите и активностите в модулите се адаптират според професионалните интереси на участника, средата и дейността му.

В програмата на обучението се акцентира върху подобряване и поддържане на общото емоционално здраве, повишаване на емоционално благополучие, използване на стратегии за управление на стреса.

Модулите се представят синхронно от двамата лектори.

ПРОГРАМА ЗА ТРИДНЕВНОТО СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ

Първи ден 08.01.2021

СЕРТИФИКАТНО НИВО I

СЕРТИФИКАТ ЗА НАЧИНАЕЩИ
ВЪВЕДЕНИЕ В НАУКАТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (общ хорариум 6 часа)

Първи модул: История, развитие и актуални проблеми на науката Емоционална интелигентност 

Втори модул: Развитие на емоционална интелигентност  като личностна черта, способност и компетентност

Втори ден 09.01.2021

СЕРТИФИКАТНО НИВО II

СЕРТИФИКАТ ЗА НАПРЕДНАЛИ
ИЗМЕРВАНЕ И ПРИЛОЖИМОСТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (ХОРАРИУМ 12 ЧАСА)

Първи модул: Лаборатория за емоционално осъзнаване – 1

Втори модул: Методи за оценяване на емоционалната интелигентност за индивиди и групи 

Трети модул: Лаборатория за емоционално осъзнаване – 2

Трети ден 10.01.2021

Първи модул: Стратегии и методология за приложение на емоционалната интелигентност в различни професионални условия

Втори модул: Работа със случаи по метода EASE

Трети модул: Разработване на индивидуален план за приложимост на емоционалната интелигентност в професионална среда

Такса участие: 1 700 USD с включена такса за метода MSCEIT, резултати и интерпретация ще бъде споделена онлайн от д-р Джон Пелиттерри 

Таксата се заплаща по банков път:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност

IBAN: BG56FINV91501017273426 BGN

SWIFT: FINVBGSF

Основание: Участие в сертификационно обучение по ЕИ

Продължителност на обучението – всеки ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

За повече информация по процеса на сертифициране по емоционална интелигентност, посетете сайта ни: https://foundation-ei.org/certification/

За записвания, моля пишете на емайл: ceo@foundation-ei.com