Д-р Кристина Попеску, PhD

Компетенции: молекулярна биология, епигенетика, стандартна генетика

20 години опит в научните изследвания и университетското образование;

5 години опит в лаборатории от чужбина. 

Настояща позиция:

Продуктов мениджър Онкогенетика, AMS Laborator Genetic SRL, cristina.popescu@ams.ro

Доцент в Vasile Goldiș Western University в Арад, Revolutiei 94-96, Арад, www.uvvg.ro Фармацевтичен факултет, дисциплини: Методика на изследване, генетика

Дейности: Академично образование / Научни изследвания

Докторант по медицинска генетика, Медицински университет Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca, RO
Биолог, доктор по молекулярна генетика,
Мари-Кюри сътрудник, TAF „Хроматин“ -RTN, Европейска мрежа MRTN-CT-2004-504288 (2005-2008)
Поканен изследовател от Института Каджал Мадрид (2008)
Международен курс за обучение по съвременни техники по молекулярна биология, BRC, Szeged (2003-2004)
Публикации: 13 статии по ISI, H-индекс = 6, коефициент на IF = 37.
Изследователски проекти: 3 Директор; 17 членов; 2 експерт по професионално обучение;