Даниела Маркова

Даниела Маркова

Даниела Маркова е Магистър на науките по сестринско дело в Чамбърлейнския университет, САЩ. Тя е работила като медицинска сестра на три континента. Нейните основни интереси са сестринство, философия и психология.

Грижата за пациентите и техните семейства в трудни за тях моменти  удовлетворява, но и често е много стресираща. Работата на смени, натовареността, недостатъчната почивка и проблеми в комуникацията и организацията на работа, също водят до повишен стрес и намалена психологическа устойчивост. Последствията са стрес, дисфункционални отношения и поведения на работното място, недобри грижи за пациентите, депресия и желание за напускане. Справянето със стреса зависи до голяма степен от личната емоционална интелигентност. Наред с професионалните  знания и умения, за работата на медицинските сестри са важни и развиването на самоосъзнаване, саморегулиране, мотивация, съпричастност и социални умения. През последните двадесет години, емоционалната интелигентност е обект на проучване и сред съсловието на медицинските сестри. Значението на емоционалната интелигентност в сестринството е признато и в България, но са необходими повече изследвания. Представено е пилотно проучване за определяне на изходното ниво на емоционална интелигентност сред медицинските сестри в болници и клиники в Североизточна България.