Д-р Дейвид Карузо

Дейвид Карузо е научен сътрудник в Yale Center for Emotional Intelligence, Специален асистент на декана на Yale College и съосновател на Група за умения по Емоционална интелигентност (EI). Дейвид е съавтор на теста за изследване на емоционална интелигентност – Mayer, Salovey, Caruso (MSCEIT) и е предоставил обратна информация на хиляди изследвани лица.

Карузо в съавторство с колегата му Питър Саловей (Peter Salovey) публикуват световно известна научно-приложна книга „Емоционално интелигентния мениджър“. Карузо е съавтор на още две издания: Съвместно с Лиза Рийс (Lisa Rees) създават книгата „Ръководство за лидери за решаване на предизвикателства чрез емоционална интелигентност“ и съвместно с Бракет и Стърн (Brackett, Caruso & Stern) създават училищна програма за обучение по емоционална интелигентност „Котвите на емоционалната интелигентност“.

Дейвид публикува множество статии – рецензирани статии в списания по теми за емоционалната интелигентност и лидерство. Той е разговарял с изпълнителни директори и е обучил хиляди СЕО по целия свят от Бразилия до Ирландия до Китай до Русия.

През годините той е лектор към Lockheed Martin, World Economic Forum, Google, Procore, Sberbank, Yale School of Medicine, US Coast Guard Academy and USCIS.

Дейвид има специализация към Националния институт за детско здраве и човешко развитие, докторска степен. по психология от Case Western Reserve University, бил е специализант към National Institute of Mental Health и специализант по Психология на развитието в Yale University.

Дейвид също е участвал в екипи по маркетингови изследвания, стратегическо планиране и управление на продукти. Ръководи множество екипи за разработване на продукти, разработва и прилага маркетингови планове и въвежда нови продукти в Съединените щати и Европа с P&L отговорност по печалби на компаниите.