Елис Алисман Мустакли

Елис Алисман Мустакли Доктор по педагогическа и възрастова психология, ЮЗУ“Неофит Рилски“, гр.Благоевград

Регионален Директор на Клуб ЕИ – град Благоевград

Сертифициран експерт по емоционална интелигентност към Mеждународното Общество за Емоционална Интелигентност (ISEI) , Ню Иорк, САЩ и Фондация за развитие на Емоционалната Интелигентност, България; Сертификат No BG-2019-000020 / 01.11.2019г.

Елис има придобита квалификационна степен бакалавър по Начална училищна педагогика и английски език през 2007г. , и е Магистър по Юридическа Психология-2010г и Магистър  по Специална педагогика -2014г в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград .

Има професионален опит като Психолог в ДЦВУ-ПСУ, гр. Благоевград , в периода от 2011г до 2014г., както и ресурсен учител в СУ “Иван Вазов“,  гр. Благоевград, в периода 2015 до 2017г.

От 2017г. е Доктор по педагогическа и възрастова психология към ЮЗУ“Неофит Рилски“, Благоевград .

Интересите на Елис са насочени към детско-юношеската психология, позитивната психотерапия и ролята на емоционалната интелигентност за развитие на когнитивните процеси.

Като Регионален Директор на Клуб ЕИ – гр. Благоевград, нейната мисия е да привлича професионалисти от различни области, които имат интерес към знанието за емоционалната интелигентност и неговото прилагане в различни професионални области. Основен фокус на работата на Клуб ЕИ – Благоевград е към развитието на емоционална компетентност на децата, за да се подпомогне израстването им като пълноценни личности и обогатяване познанията на учителите, за да се справят с предизвикателствата свързани със  съвременните условия за работа с деца .

Елис е инициатор на учредяването на Клуб ЕИ – гр. Благоевград през юни 2019г, и негов Регионален директор от този момент до сега.

Месечните срещи на Клуб ЕИ – гр. Благоевград за 2020г. ще се провеждат всяка трета сряда на месеца, от 18.00ч. , на адрес: .гр. Благоевград ,ул.Листопад №12..

Можете да се свържете с Елис на:

email: elismustakli@abv.bg

mob:+359 899 89 36 37