За Емоционалната пластичност с Лилия Джипова

Онлайн събитие с домакин Фондация за развитие на емоционалната интелигентност.

Начинът, по който управляваме вътрешния си свят – мисли, емоции, вътрешните преживявания, преминаващи ежедневно в съзнанието ни – е определящ фактор за качеството на нашия живот и успехите, които постигаме.

„Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.“
– Viktor Frankl

Вземането на решение, по какъв начин да реагираме на информацията, която ни дават емоциите е повече от необходимо, за да се чувстваме добре, за да имаме контрол над себе си, да поддържаме и да се радваме на добри и здравословни отношения с близки и да съхраняваме нашето здраве! Неочакваните промени, които наложи пандемичната обстановка преобърна моделите ни на мислене и поведение, a необходимостта да бъдем адаптивни и емоционално гъвкави се превърна в предпоставка за приемане на новата и различна реалност.
Какво всъщност представлява Емоционалната пластичност? Каква е връзката й с Емоционалната интелигентност? Как Емоционалната пластичност ни помага да осъзнаем по-добре емоциите си, да ги приемем със спокойствие, да разберем каква информация ни дават и да живеем по-хармонично със самите себе си и с околните? Кои са четирите принципа на Емоционалната пластичност и как да се научим да ги прилагаме в ежеднението си? Защо е важно да приемаме емоциите си, вместо да ги отхвърляме, независимо какви са те? Как емоционалната пластичност би ни помогнала на работното място и в семейството?
Тези и още други въпроси, свързани с Емоционалната пластичност ще разгледаме заедно на онлайн събитието на Клуб „Емоционална интелигентност“ София на 16.12.2020 – започваме в 18:00! Заповядайте!
Водещ: Лилия Джипова, член на Клуб София към Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност
А за повдигане на коледното настроение след края на презентацията си Лили Джипова е подготвила за Вас и малка музикална изненада, с която Ви подарява една хубава и запомняща се емоция! 😊
Линк за достъп ще бъде предоставен допълнително.
За членове на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност участието в регулярните срещи на всички клубове са БЕЗПЛАТНИ.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ЗА НЕЧЛЕНОВЕ– 40 лв. платима по банков път.
„Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност“
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG56FINV91501017273426 BGN
SWIFT: FINVBGSF
Основание: Трите имена + участие в месечна среща на Клуб ЕИ – София
Очакваме Ви!
Създадена през януари 2019 г. от д-р Антонина Кардашева, д.пс.н., Фондация за развитие на емоционалната интелигентност цели да обедини професионалисти и експерти от различни области на науката и практиката, които имат интерес към емоционалната интелигентност и искат да подпомагат развитието на знанието за емоциите.
Мисията на Фондацията е да подкрепя и насърчава развитието на теорията, научните изследвания и много мащабно – приложимостта на емоционалната интелигентност във всички социални области и професионална практика. Също така – да бъде партньор на всеки, който иска да се развива и израства!
Фондацията развива активна дейност в няколко направления – научна и изследователска, практическа в подкрепа на различни социално значими дейности като психопрофилактика, образование, менторство и коучинг, както и методологическа подкрепа в приложения на емоционалната интелигентност в бизнес среда.
Ако членството във Фондацията Ви интересува, свържете се с Регионалния Директор на Клуб ЕИ – София, Явор Николов – 0888544635!