Доц. Милена Георгиева

Доц. Д-р Милена Георгиева

Милена Георгиева е доцент по молекулярна биология към Българска Академия на Науките. Основна цел на нейните научни занимания е разгадаването на тайните, скрити в човешкия геном. За Милена познаването на нашата генетика е ключът към здравословно и пълноценно съществуване. Гените ни определят нашето здраве, нашия интелект, контролират нашите емоции. Но до каква степен сме заложници на генетиката си и има ли начини да променяме и контролираме нейните изяви, са въпроси, чиито отговори все още търсим.

Като учен и специалист в областта на молекулярната биология, генетика и епигенетика, Милена вярва, че живеем в интересни времена, в които се случват чудеса. В сферата на биомедицината вече много ясно различаваме времето „преди и след“ разчитането на човешкия геном. Времето „след“ Проекта Човешки геном бележи не само началото на новото хилядолетие, но поставя и началото на повратен момент в лечението на човешки заболявания. Съвременната медицина започва да се съобразява с почерка на нашите гени и да отчита спецификата на собствената ни ДНК.

Като ревностен комуникатор на науката, Милена се стреми към представяне на тенденциите в съвременната наука на достъпен и интересен език. Тя дълбоко вярва, че знанието трябва да се разпространява, за да бъде достъпно за хората. Само тогава елитарната наука придобива смисъл и значение. Популяризирането на науката Милена осъществява и чрез поддържането на блог epigenetics4u.blogspot.bg, в който се съобщават и дискутират интересни теми от сферата на генетиката и епигенетиката.