Катерине Роф

е мрежовият директор за Европа към Six Seconds – глобалната неправителствена организация, посветена на развитието на емоционалната интелигентност. Работата й включва подпомагане на хора, екипи и организации в цяла Европа за разработване и практикуване на емоционална интелигентност за повишаване на личната и организационната ефективност.

Като водещ и фасилитатор, фокусът на нейната работа е върху преодоляването на пропастта между мисленето и правенето, като дава възможност на хората да постигнат дългосрочна устойчива промяна. Отличителните белези на работата й включват креативност, обучение и подход, фокусиран върху решенията.

Катерине първоначално се е обучила в драматургия и бързо осъзнава потенциала за използване на разказа, за да ангажира хората в промяната на поведението им. От ръководството за безопасност в нефта и газа до комуникацията в общественото здраве и ефективността на екипа в производствените организации, тя има широк опит в работата си с хора, които вдъхновяват и постигат резултати.