Д-р Лада Калиска

Д-р Лада Калиска е асистент-преподавател по образователна, училищна и консултантска психология в катедрата по Психология, Университет Матей Бел в Банска Бистрица, Словакия. Интересува се от образователна среда и фактори, влияещи на успеха, представянето и поведението на децата във всички възрасти в училище. Участвала е в няколко изследователски проекта за морална интелигентност, социална интелигентност и успешна интелигентност на R.J. Sternberg (като основен изследовател / 2010-2011 /). От 2010 г. тя участва в изследователски проекти, насочени към конструиране на емоционална интелигентност и конструиране на диагностични инструменти на ЕИ като личностна черта в словашките условия. От 2017 г. тя е главен изследовател на проект (VEGA 1/0654/17), насочен към изграждане на сложна и задълбочена проверка на емоционалната интелигентност. Тя работи и като училищен психолог на непълно работно време в гимназия, и се опитва да приложи научните знания в реалната училищна среда.