Иванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н.

Иванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н.

Иванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Защитила е дисертация за парламентарното красноречие в България. Дисертацията й за доктор на науките е свързана с политическата реторика в България след 1989 година, като обхваща ораторството от митингите и протестите до  Web 2.0. Автор е на книги, които представят систематизирана научна информация в нови сфери и в традиционни области, преоткрити през погледа на преподавателя, учения и изследователя: „Парламентарното красноречие в България в XVIII, XIX и XX ОНС” (2001), „Интервю за работа” (2002), „Как да презентираме успешно?” (2007), „Виртуална реторика: от блоговете до социалните мрежи” (2010), „Академично писане” (2005); „Академична комуникация” (2010) – в съавторство с Йовка Тишева, „Политическата реторика в България: от митингите до  Web 2.0 (1989-2012)“ (2012), „Реторика и пъблик рилейшънс“  (2013)“, „Академично писане за докторанти и постдокторанти“ (2014) –„От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти“ (2016) в съавторство с Йовка Тишева, „Бизнес комуникации“ в съавторство с Мая Гешева (2018).

Автор на 120 статии в научни списания и сборници; 15 от които на английски, руски, френски език в утвърдени научни списания в САЩ, Русия; както и в сборници от международни научни конференции, проведени в Италия, Словения, Румъния, Украйна и др.

Съставител е на два сборника и една христоматия с ораторски речи: „Съвременни реторически практики” (2010), „Образци на съвременното красноречие” (2010),  „Комуникации във виртуална среда” (2010).

Член на  Executive Board of the Rhetoric Society of Europe – RSE. http://eusorhet.eu/

Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации“ http://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г.

Главен редактор на „Онлайн справочник по реторика“ http://www.online.rhetoric.bg/, субдомейн към сп. „Реторика и комуникации“, който се издава от септември 2012 г.

Член на Съюза на българските журналисти.

Преподавател, изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 4.0.

www.mavrodieva.blogspot.com, www.mavrodieva.wordpress.com