Prof. Ana Altaras Dimitrijevic, Ph.D.

Prof. Ana Altaras Dimitrijevic, Ph.D.

Ана Алтарас Димитриевич

Професор в катедрата по психология на университета в Белград

Ана Алтарас Димитриевич, д-р, е редовен професор в катедрата по психология на университета в Белград. Нейното преподаване и изследвания обхващат теми от образователната и диференциалната психология, със специален фокус върху емоционалната интелигентност (EI), когнитивна оценка и образование на надарени хора. Тя е инициатор на изследване на EI в Сърбия и в момента е Национален координатор в Международното общество за емоционална интелигентност.

Тя също така използва своя опит в подкрепа на образователни реформи и инициативи, насочени към насърчаване на диференцирано обучение и обучение, ориентирано към компетентности. В момента д-р Димитриевич е част от проекта „PEERSolvers“, в който тя проучва ролята на EI в съвместното решаване на проблеми и разработва обучителен пакет за насърчаване на уменията на EI на учениците в гимназията и, в крайна сметка, техния капацитет за работа в екип.