Prof. Mariana Todorova, Ph.D.

Prof. Mariana Todorova, Ph.D.

Проф. Мариана Тодорова , Ph.D.

Футуролог, доцент в Института по философия и социология към БАН

Др. Мариана Тодорова е футуролог, доцент в Института по философия и социология към БАН. Тя е визионер, стратег и автор на книги. Тодорова създава нова методология за научна прогноза чрез комбиниране на контрафактичен анализ и изграждане на сценарии.

Има специализации по лидерство в Харвардския университет, Училището по управление на Джон Кенеди, в международната програма за лидерство (IVLP) от Държавния департамент на САЩ и в Китайската академия за управление.

През 2019 г. Тодорова е съавтор на книга: „Future studies and counterfactual analysis. Seeds of the future”, заедно с известния американски футурист Теодор Гордън (идеолог на 3-ти етап nа проект„ Аполо “за кацане на Луната. През 2020 г. тя издава своя собствена книга на български език:„ Изкуствен интелект. Кратка история на развитието и етични аспекти по темата ”.

Тодорова е председател на Millennium project и член на Hera city, както и член на Световната академия на изкуствата и науките. Миналата година Тодорова представлява България в ЮНЕСКО в междуправителствената среща за изработване на етическа рамка за изкуствен интелект. Тя е и част от ад хок групата по Форсайт към Европейската агенция по киберсигурност.