Yasaman Ghafaryan Shirazi

Yasaman Ghafaryan Shirazi

Ясаман Гафарян Ширази

Докторант в Университета на Тампере, Финландия

Ясаман Гафарян Ширази е докторант в Университета на Тампере, Финландия. За своя докторантски проект тя работи върху проектирането и прилагането на практики за разказване на истории и писане за подобряване на емоционалната интелигентност. Нейният настоящ проект е за изследване на връзката между различни характеристики и процеси на наративни или сюжетни практики и емоционалната интелигентност през онтогенезата.