Gergana Mantarkova

Gergana Mantarkova

Гергана Мантаркова

CMC (Сертифициран управленски консултант)

Гергана Мантаркова има повече от 30 години опит като професионален консултант.

Член е на Борда на Международния съвет на управленските консултантски институти (ICMCI) – организацията, която ръководи глобалната общност от професионални консултанти, от 2019 г. В това си качество дава началото на инициативата за „Бъдещето на управленското консултиране“ и изграждането на международна мрежа от млади консултанти „Бъдещи лидери“.

Председател е на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) – единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификацията „сертифициран управленски консултант“ (CMC).

Гергана Мантаркова е била управляващ съдружник на KPMG в България и ръководител направление „Консултантски услуги“ в периода 2000 – 2019 г. Била е член на Борда на KPMG в Централна и Източна Европа, като участва активно в установяването на регионалната стратегия на фирмата.

Сертифициран специалист е по емоционална интелигентност към Фондация за развитие на емоционалната интелигентност от 2020 г.