Др. Ирина Арон

Др. Ирина Чонгарова-Арон е международен експерт-консултант по междукултурна комуникация, коуч и психотерапевт, член на Британската Асоциация на Психотерапевтите и Психологическите Съветници. Над 20 години работи в Пловдивския университет «Паисий Хилендарски», където е доцент по Междукултурна Комуникация и Социокултурна история на Русия и изследовател в областта на билингвизма и бикултурноста.

През 2008 година Ирина започва специализация по Миграционни изследвания в Унивреситета Рохамптън, Лондон и работи по проекти, свързани с лингво-културни и психо-социални аспекти на миграцията в Лондон. В работата с мигранти тя преоткрива терапевтичната функция на комуникацията и започва академично и професионално обучение по психотерапия.  Завършва магистратура по психодинамична психотерапия в Центъра по психоанализа Тависток и специализира Динамична Интерперсонална Терапия в Института Ана Фройд. Работи 5 години като психотерапевт в NHS (Английската социална здравна система), след което започва частна практика в Мултилингвални клиники в Лондон и Цюрих.

Интересът на Ирина към превенцията на менталното и емоционално здраве води към обучение в HeartMath Institute, където се разработват технологии за мониторинг и трейнинг на психичната саморегулация.   Както в академичната си кариера, така и в практиката си на коуч и психотерапевт, тя се фокусира върху изграждането и развитието на комуникативна култура и емоционална адаптивност и устойчивост като залог за ментално и душевно здраве и като основа за личностно израстване.