Проект 2020 „ЕМОЦИИТЕ НА ТАЛАНТА – ИНОВАЦИЯ ЗА БИЗНЕС УСПЕХ“

През 21 век научните и технологични иновации са все по-интензивни, едновременно с тях все по-важни за социалния и икономически живот стават някои ключови човешки умения. Високо-технологичното общество, характерно с бързия обмен на информация, изисква от учениците – бъдещите ръководители и сътрудници на успешните бизнес компании, да развият качества като надеждност, гъвкавост, увереност, социална и емоционална зрялост и устойчивост.

Работещите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM – Science – Technology – Engineering – Mathematics) играят ключова роля за устойчивия растеж и стабилността на всяка икономика и са критичен компонент за подпомагане на икономическото бъдеще на България. Знанието от STEM образованието в комбинация с развита емоционалната интелигентност (ЕИ) повишава интелектуалния потенциал до качествено ново ниво на всеки ученик на гимназиално ниво! То добавя стойност към всички останали необходими и важни за успешната реализация навици и умения на младите хора, в това число критичното мислене и креативността, и така ги подготвя за бъдещите иноватори в света.

Това е мотивацията, с която Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност (ФРЕИ) стартира своя ключов проект за тази година  „ЕМОЦИИТЕ НА ТАЛАНТА – ИНОВАЦИЯ ЗА БИЗНЕС УСПЕХ“. Проектът има за цел да предостави обучителна програма по емоционална интелигентност и възможност за обучение и развитие по емоционална интелигентност на изявени и талантливи ученици от 11 клас, успешно представили се на републикански и международни състезания в областта на STEM образованието. През 2020г с ученици – таланти от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, ще бъде реализиран 8-месечен пилотен проект, с общ хорариум 32 часа, разпределен в 16 теми по 2 часа. 

В рамките на проекта учениците ще бъдат обучени да разпознават, обменят, регулират и инвестират емоциите си за постигане на устойчиви взаимодействия със своите бъдещи работодатели и колеги, и за своята успешна професионална и социална реализация. Чрез системни обучения как да използват емоциите при създаване на иновативен проект, младите хора ще развият устойчивост към постижения и ще изградят умения за постигане на равен достъп до глобалната професионална кариера. 

В края на обучението си по емоционална интелигентност, учениците ще имат възможност да разработят и представят пред жюри от работодатели свой иновативен проект. Всеки проект, който привлече вниманието на бизнес лидери и предприемачи, ще бъде оценен. Талантливият ученик може да получи като награда пълна стипендия за годините на университетско образования и предложение за работа във фирма работодател, проявила интерес към реализиране на проекта.

Партньорството на бизнеса и работодатели при осъществяването на този проект на ФРЕИ е от ключово значение. Каним бизнес лидерите, които осъзнават важността на таланта на младите хора за успеха на бизнеса, да се включат в проекта като спонсори и дарители, и да се възползват от възможността да се запознаят с талантливи и успешни ученици и техните постижения. 

За целта на набиране на финансови средства за дарителския фонд към Проект 2020, Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност откри специална банкова сметка:

FIBANK

IBAN BG29FINV91501017439879

титуляр: Фондация за Развитие на Емоционалната интелигентност

Цел на дарението: Финансиране на Проект 2020 „Емоциите на таланта – иновация за бизнес успех“

 

ФРЕИ е алианс на експертно знание в областта на Емоционалната интелигентност. Основната ѝ цел е да обединява учени, експерти, обучители, медиатори и фасилитатори в областта на ЕИ, които да  създават и развиват международни и междукултурни сътрудничества, подкрепящи научноизследователската и приложна дейност в България и извън нея. Фондацията спомага за развитие на компетентността в областта на ЕИ и емоционална зрялост, като ефективно предоставя обществени и корпоративни услуги като обучения, програми и проекти за развитие на човешкия капитал, лидерството и мениджмънта във всяка професионална сфера. 

Учредител и CEO на ФРЕИ е Д-р Антонина Кардашева PhD, DSc, Национален координатор за България към Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI) САЩ.

Партньори на ФРЕИ за пилотния етап на Проект 2020 са преподавателите и учениците от Софийска математическа гимназия. СМГ е специализирано училище, което работи с ученици, показали талант в природо-математическите дисциплини. Екипът на СМГ успешно ги подготвя за отлично представяне на НВО, ДЗИ и математически състезания в България и в чужбина. Почти 100% от завършилите Софийската математическа гимназия продължават обучението си в престижни университети. 

Учениците на  СМГ са спечелили над 150 медала на международни олимпиади и състезания, и над хиляда медала на национални олимпиади и състезания. Учителите и учениците на СМГ непрекъснато се усъвършенстват, поддържат тесен контакт с български и чуждестранни математически гимназии и университети, работят по различни програми и проекти.  

Връзка с нас за спонсорство и подкрепа:

Адрес: София, ул. Лавеле 19, ет. 2 офис 4, Тел.: 0888 884 737,  

e-mail: office@foundation-ei.com