Седмица на Емоционалната Интелигентност 3

СЕДМИЦА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

08.06 – 12.06.2020

 “Emotional Intelligence – Smart strategy for Resilience at Work”

Екипът на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност има удоволствието да Ви покани да участвате в Седмицата на Емоционалната интелигентност в България “Emotional Intelligence – Smart Strategy for Resilience at Work”, която ще се проведе в периода от 08.06 до 12.06.2020 г. и включва няколко виртуални събития.

В период на нова социална реалност и динамична промяна, преструктуриране на бизнес отношения и процеси, дистанционно онлайн работно място, интензивни лични преживявания и повишена чувствителност към социална отговорност, събитията в Седмицата на Емоционалната интелигентност ще бъдат посветени на връзката между емоционалната интелигентност и умението устойчивост.

Устойчивостта дава възможност на отделната личност, на екипите и лидерите в организациите да отстояват на непредсказуеми промени и силно стресиращи фактори от средата.

Формулата за бизнес успех през последните три месеца рязко се промени! Ако доскоро приемахме, че тя се свързва с планираност на процеси, срокове, отчетност, или постигане на дългосрочни цели, то днес бизнес успехите са резултат от емоционална устойчивост, гъвкавост в управлението и адаптивност на хората в организациите.

Събитията в Седмицата на Емоционалната интелигентност са съобразени с новите условия на онлайн присъственост и обучение. Ще стартираме на 08.06 с две уебинарни сесии с гост-лектори двама световно признати експерта в областта на Емоционалната интелигентност – д-р Дейвид Карузо, съавтор на метода за изследване на емоционалната интелигентност MSCEIT, член на УС на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI), преподавател в Университета Йейл и д-р Джон Пеллиттери, Президент и съосновател на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI) и преподавател в Градски университет в Ню Йорк, САЩ.

Като участници в уебинарите ще имате привилегията да се включите във виртуална лаборатория по изграждане на устойчивост в работна среда. Ще се запознаете с нови практически приложими методи за адаптация към професионалната кариера, споделени от д-р Джон Пеллиттери. Чрез „уроците“ за лидери на д-р Дейвид Карузо за решаване на предизвикателства чрез емоционална интелигентност ще надградите уменията си да водите бизнеса си и хората към устойчивост, адаптивност и развитие в условия на динамични промени.

В периода от 09.06. до 12.06.2020 ще се проведе четиридневно Сертификационно професионално обучение на две нива по Емоционална интелигентност с водещ д-р Джон Пеллиттери. Програмата на обучението ще предостави на участниците експертно знание по емпирично-базирани резултати за Емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането й във всички сфери на социалния живот. Сертификатите ще дадат легитимност и възможност на участниците да развият и прилагат знания по Емоционална интелигентност в разнообразна работна среда и условия.

Екипът на Фондацията има изключителен респект към всички хора, които оценяват, че най-ценният им ресурс е психичното здраве и знаят, че Емоционалната интелигентност е формула за постигане на устойчивост при промени, професионална адаптация и кариерно благополучие!

Включете се в Седмица на Емоционалната интелигентност, организирана от Фондация за развитие на Емоционална интелигентност и заедно с нас преживейте неповторими моменти и научете повече за науката за Емоционалната интелигентност!

ПРОГРАМА

СЕДМИЦА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 08.06 – 12.06.2020

 “Emotional Intelligence – Smart strategy for Resilience at Work”

08.06.2020 – Понеделник

13:45 – 14:00

Регистрация за уебинарните сесии

14:00 – 14:10

Приветственo слово, д-р Антонина Кардашева, д.пс.н. основател и СЕО на „Фондация за развитие на емоционалната интелигентност“, България, и национален координатор за България към Международното общество по Емоционална интелигентност, ISEI, Ню Йорк, САЩ

Уебинари| Емоционална интелигентност и Устойчивост на работното място

14:10 – 16:10

„Устойчивост на работното място: Практически инструменти за адаптация към професионалната кариера“, д-р Джон Пеллиттери, президент на Международното дружество за емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ, Доцент по консултиране и психотерапия в Куинс Колидж, Градския университет в Ню Йорк

16:10 – 16:30

Дискусия с въпроси и отговори

16:30 – 17:00

Кафе Пауза

17:00 – 18:10

„Ръководство на лидера за решаване на предизвикателства чрез емоционална интелигентност“, д-р Дейвид Р. Карузо, научен сътрудник и изследвател в Йелския Център за емоционална интелигентност, специален асистент на декана от Йейлския колеж и съосновател на Група за умения по Емоционалната интелигентност EI Skills Group, САЩ.

18:10 – 18:30

Дискусия с въпроси и отговори

18:30 – 18:40

Закриване на уебинарните сесии

09.06.2020 – Вторник

Професионално сертификационно обучение – Ниво 1

14:00 – 16:00

Семинарна сесия 1

16:00 – 16:30

Кафе пауза

16:30 – 18:00

Семинарна сесия 2

10.06.2020 – Сряда

Професионално сертификационно обучение – Ниво 2 – Първи ден

14:00 – 16:00

Семинарна сесия 1

16:00 – 16:30

Кафе пауза

16:30 – 18:00

Семинарна сесия 2

11.06.2020 – Четвъртък

Професионално сертификационно обучение – Ниво 2 – Втори ден

14:00 – 16:00

Семинарна сесия 1

16:00 – 16:30

Кафе пауза

16:30 – 18:00

Изготвяне на план за личностно и професионално развитие

12.06.2020 – Петък

Анализ на случаи и практически инструменти по емоционална интелигентност

14:00 – 16:00

Видео сесии и дискусии

16:00 – 16:30

Кафе пауза

16:30 – 18:00

Практически инструменти по емоционална интелигентност

18:00 – 18:30

Закриване на Седмицата по Емоционална интелигентност и раздаване на сертификати

Лектори

СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Сертификационното професионално обучение по Емоционална интелигентност (ЕИ) на две нива е с водещ д-р Джон Пелитери, президент на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ. Програмата на обучението е съобразена с професионалните и етични статдарти на АРА – American Psychological Association. Програмата предоставя на участниците емпирично-базирано знание по Емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения за ЕИ- базирани интервенции, и личностно израстване чрез преживяване по време на лаборатoрията за емоционална осъзнатост.  Обучението е подходящо за професионалисти в областта на:

а) образование и обучение

б) психично здраве / консултиране / терапия

в) организационни консултации / коучинг / управление.

г) управление на бизнеса / лидерство / мениджмънт / човешки капитал и отношения

 

Сертификатите ще дадат на участниците легитимност за прилагане на ЕИ-интервенции в тяхната професия и работна среда.  Дизайнът на обучителните сесии е конструиран и предназначен за професионалисти с основни и надградени познания по Емоционална интелигентност, и ще представи концепции и стратегии, които могат да бъдат прилагани в различни професионални области. Като част от обучителния процес, участниците ще имат възможност да развият своята емоционална интелигентност докато се обучават да използват ефективно ЕИ стратегии в своята работа.

 

09.06.2020 СЕРТИФИКАТНО НИВО I
ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Основи на Емоционалната интелигентност (6 часа)

 

 • (А). История, развитие и актуални проблеми на ЕИ

 

Този модул ще предостави преглед на ЕИ и ще адресира настоящите проблеми. Той ще даде рамка за разбиране на компонентите на емоциите, ще прегледа историята и развитието на основните модели на ЕИ (способности, черти и компетенции). Ще бъдат преразгледани настоящите предизвикателства с концептуализацията и измерването на ЕИ.

 

 • (В). Развитие на способности за емоционална интелигентност  

 

Този експериментален модул е предназначен да изследва всяка от четирите области на модела на ЕИ като способности. Участниците ще се включат в експериментални дейности, насочени към преподаване и развитие на (а) емоционално възприятие (б) емоционално улесняване на мисленето (в) емоционално познание и (г) регулиране на емоциите. Развитието на тези способности ще служи като основа за личностно израстване, както и за прилагане на стратегии за ЕИ в професионални условия.

 

10 -12.06.2020 СЕРТИФИКАТНО НИВО II
СЕРТИФИКАТ ЗА НАПРЕДНАЛИ

 

Измерване и приложение за Емоционалната интелигентност (12 часа по време на обучението плюс 3 часа преди / след обучението)

 

 • (С). Лаборатория за емоционално осъзнаване – 1

 

Експерименталните лабораторни дейности ще включват интерактивни и междуличностни дейности и в двата дни на семинара от ниво 2, целящи да развият емоционалната интелигентност на всеки участник. По време на уъркшопа ще бъдат изследвани субективните реакции и емоционални състояния с цел изграждане на опит за емоционално възприятие, разбиране на характеристиките на функциите на емоциите, и приложения за използване на информация за емоциите в професионалната практика.

 

 • (Д). Методи за оценяване на ЕИ за индивиди и среди 

 

Този модул на семинара ще разгледа използването на методите за оценка на ЕИ, приложими към индивиди и среди. Ще има преглед и обсъждане на принципите за оценка като цяло и в частност за оценката на ЕИ. Участниците ще получат оценка на своята ЕИ (преди семинара) и ще се научат да скорират и интерпретират мерките за измерване по време на семинара. Запознавайки се с основните инструменти за оценка на ЕИ, участниците ще могат да започнат да включват „емоционален обектив“в своите процедури за оценяване. [Семинарът не предоставя сертификация за използване на MSCEIT. Този тест ще изисква допълнително специализирано обучение]

 

 • (Е). Лаборатория за емоционално осъзнаване – 2

 

Този модул доразвива знанията и придобитите умения за оценяване на емоционалната интелигентност от модул D (Оценяване). Участниците ще използват своите резултати от направеното преди модул D оценяване на ЕИ като основа за продължаване на своето личностно развитие и емоционално осъзнаване. Те ще идентифицират силните си страни и областите, които могат да подобрят за доразвиване на своя ЕИ капацитет.

 

 • (F). ЕИ стратегии (общи и специфични за конкретната дисциплина)

 

Този модул обхваща общите принципи и стратегии за приложимост на Емоционалната интелигентност в професионални условия. Участниците, чрез участие в малки групи, ще разработват специфични стратегии, приложими към техния тип среда (образователна, клинична, организационна, бизнес). Ще бъдат използвани казуси и участниците ще анализират сценарии, за да използват процедура за оценка на ЕИ и стратегии за приложимост на Емоционалната интелигентност, изучени в предишните модули.

 

 • (G). Разработване на план за приложимост на Емоционалната интелигентност в професионална среда

 

В този изцяло практически модул, участниците ще работят първоначално индивидуално с фасилитатор и след това в малки групи, като всеки ще разработи план за приложимост на Емоционалната интелигентност, специфичен за неговата професионална област (образователна, клинична, организационна, бизнес). Плановете ще бъдат насочени към подпомагане на положителните промени чрез използване на принципите на Емоционалната интелигентност и ще дадат основа за интегриране на ЕИ в специфични за сферата на дейност приложения.

 

В ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДВИДЕН СПЕЦИФИЧЕН ФОКУС
ВЪРХУ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ И СРЕДА

Сертификационното професионално обучение е с гъвкава програма, която се адаптира съобразно вида участници, техните потребности и спецификата на професионалната им област. Въпросите за дискусии, примерите, казусите и активностите в модулите се адаптират според професионалните интереси на участниците, средата и дейността им, за да отговорят на специфичните нужди на групата.

В програмата на обучението е предвидено да се акцентира върху подобряване и поддържане на общото емоционално здраве на хората в организациите, повишаване на тяхното емоционално благополучие, използване на стратегии за управление на настроението, работа с клиенти и умения за намаляване на стреса на работното място.

 

Част от темите и бизнес стратегии, които ще се използват са насочени към:

 1. установяване на доверителна връзка във взаимоотношенията с клиенти и постигане на удовлетвореност на клиента
 2. влияние и управление на клиенти с трудни емоции (раздразнителни, афективни, агресивни, взискателни, недоволни)
 3. решаване на проблеми и конфликти
 4. справяне с емоциите на продавача в процеса на продажби
 5. изследване на емоциите и мотивацията
 6. подобряване на отношенията с колеги и мениджъри
 7. развитие на лидерска и управленска компетеност за прилагане на ЕИ умения

 

Казусите, упражненията за решаване на проблеми и ролевите игри могат да се фокусират върху типични и проблемни видове междуличностни взаимодействия между търговци, клиенти, колеги и мениджъри в различен бизнес контекст. 

Oбучението ще се проведе на английски език с осигурен превод.

Партньори

International Society for Emotional Intelligence

Билети

УЧАСТИЕ В ДВА УЕБИНАРА –  247 лв/ 127 euro

УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ –  1300 лв/ 668 euro

УЧАСТИЕ В УЕБИНАРИ И ОБУЧЕНИЕ – 1470 лв/ 755 euro